Katedra Dydaktyki Przekładu

Studia podyplomowe

CYFROWY TŁUMACZ — NOWE TECHNOLOGIE W PRZEKŁADZIE (STUDIA ONLINE)

Zobacz plakat.

To roczne studia organizowane w całości online dla osób zainteresowanych przekładem pisemnym, które chcą poszerzyć swoje kompetencje cyfrowe.

Chcesz i umiesz tłumaczyć, ale brakuje Ci wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii używanych dziś przez wiele firm z branży językowej i tłumaczeniowej?

A może chcesz zostać post-edytorem, weryfikatorem lub redaktorem?

Jeśli tak, to są studia dla Ciebie!

Uczymy CAT-ów, korpusów, tłumaczenia maszynowego, post-edycji, weryfikacji i wielu innych umiejętności niezbędnych dziś w pracy tłumacza!

Nasze studia otrzymały prestiżową akredytację EMT (European Master’s in Translation).

Ważne! Zajęcia są prowadzone w języku polskim, bez ukierunkowania na konkretną parę językową.

Opis studiów

Studia podyplomowe „Cyfrowy tłumacz — nowe technologie w przekładzie” kształcą w zakresie kompetencji cyfrowych (digital literacies), przygotowując absolwentów filologii i innych kierunków do pracy w środowisku technologicznym na profesjonalnym rynku usług językowych i tłumaczeniowych. Studia są skierowane do przyszłych lub obecnych tłumaczy, którzy chcą zdobyć bądź udoskonalić umiejętności w zakresie korzystania z narzędzi cyfrowych, ale także do osób, które chcą pracować w sektorze pokrewnych usług językowych związanych z przetwarzaniem języka naturalnego oraz wyszukiwaniem i analizą danych (text and data mining). Autorski program studiów obejmuje kształcenie w zakresie rozwoju kompetencji tłumaczeniowej wymaganej od profesjonalnych tłumaczy zgodnie z najnowszymi wytycznymi opracowanymi w 2017 roku przez ekspertów sieci European Master’s in Translation.

Studia stanowią odpowiedź na najnowsze zmiany na rynku pracy, na którym poszukiwani są lingwiści, tłumacze oraz post-edytorzy umiejący pracować z nowoczesnymi narzędziami i zasobami do przetwarzania języka naturalnego. Jedną z zalet zawodu tłumacza jest możliwość pracy online: daje ona zawodową elastyczność, niezbędną w trudnych czasach.

Zajęcia są prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich uczestniczących w programie EMT, łączących wiedzę teoretyczną z praktyką: aktywnych tłumaczy, anglistów, polonistów oraz specjalistów z zakresu przetwarzania języka naturalnego. Większość zajęć to warsztaty i ćwiczenia.

Warunki przyjęcia na studia: dyplom ukończenia studiów wyższych pierwszego bądź drugiego stopnia. Wymagana jest dobra znajomość przynajmniej jednego języka obcego.

Oferta studiów jest skierowana zarówno do absolwentów filologii, jak i do osób, które ukończyły inny kierunek studiów, pragnących zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie wykorzystania nowych technologii w przekładzie. Zajęcia uczą umiejętności transferowalnych i są prowadzone bez ukierunkowania na konkretną parę językową.

Liczba semestrów: 2

Czesne za semestr: 1900 zł

Termin składania dokumentów: 01.06.2021-01.11.2021

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 20.11.2021

Program studiów

Tłumacz w cyfrowym świecie (10 h)

Pragmatyka przekładu (5 h)

Analiza tekstu (15 h)

Korpusy i słowniki w pracy tłumacza (15 h)

Stylistyka i kultura języka polskiego dla tłumacza (15 h)

Transkreacja (10 h)

Narzędzia CAT (30 h)

Zarządzanie projektami tłumaczeniowymi (10 h)

Edycja i formatowanie tekstów (10 h)

Weryfikacja i redakcja tłumaczeń (15 h)

Tłumaczenie maszynowe i postedycja (10 h)

Zarządzanie terminologią (10 h)

Elementy przetwarzania języka naturalnego (10 h)

Przekład multimedialny i lokalizacja (10 h)

Praktyczne aspekty zawodu tłumacza (10 h)

Organizator studiów

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

Katedra Dydaktyki Przekładu

Instytut Filologii Angielskiej

ul. Karmelicka 41

31-128 Kraków

e-mail: filologia.angielska@up.krakow.pl

tel.: (012) 662 62 05

Kierownik studiów

dr Małgorzata Brożyna-Reczko

e-mail: malgorzata.brozyna-reczko@up.krakow.pl

dr Małgorzata Kodura

e-mail: malgorzata.kodura@up.krakow.pl

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
środy, 9.00-9.45
Dr Mira Czarnecka:
czwartki, 9.00-10.30
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
czwartki, 11.30-12.15
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
wtorki, 8.15-9.00
Dr Jan Gościński:
czwartki, 15.00-15.45
Dr Małgorzata Kodura:
wtorki, 16.00-16.45
Dr Ewelina Kwiatek:
urlop
Dr Piotr Plichta:
środy, 13.00-14.30

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!