Katedra Dydaktyki Przekładu

Renata Ciesielska-Kruczek

mgr informacji naukowej i bibliotekoznawstwa

kustosz dyplomowany w Bibliotece Filologii Angielskiej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

redaktor czasopisma „Biblioteka i Edukacja”

e-mail: rckruczek@gmail.com

Wykształcenie

 • 1994    Informacja Naukowa i Bibliotekoznawstwo. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • 2010    Architektura Informacji. Studia podyplomowe. Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 Zainteresowania badawcze

 • technologia informacyjna
 • informacja naukowa
 • biblioteki świata
Członkostwo w stowarzyszeniach i instytucjach naukowych:

 • Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy
 • Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich
Wybrane publikacje:

 • Krakowskie biblioteki anglojęzyczne i ich księgozbiory. W: Kraków – Lwów : biblioteki XIX i XX wieku. T. 13 / pod red. Adama Ruty, Ewy Wójcik. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014. s. 167-181.
 • cykl 4 artykułów dot. bibliotek publicznych w Nowej Zelandii, Poradnik Bibliotekarza, 2014, nr 6, 7-8, 9, 11.
 • Edukacyjna działalność bibliotek uniwersyteckich w Hiszpanii : na przykładzie Biblioteki Uniwersytetu w Sewilli. [W:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : funkcje i wyzwania w XXI wieku / red. nauk. Stanisław Skórka ; współpraca Ewa Piotrowska. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013. s. 135-144.
 • Przestrzeń biblioteczna – miejscem nauki, działalności społeczno-kulturalnej, pracy.  [W:] Fizyczna przestrzeń biblioteki / pod red. Mai Wojciechowskiej. Gdańsk ; Bydgoszcz : Oficyna Wydawnicza Edward Mitek, 2013, s. 40-52.
 • Biblioteka o dwóch obliczach : o architekturze i usługach Miejskiej Biblioteki w Malmo. Poradnik Bibliotekarza. 2011, nr 12, s. 11-14.
 • Narodowa Biblioteka Parlamentarna w Japonii. Bibliotekarz. 2011, nr 3, s. 16-19.
 • Międzynarodowa Biblioteka Literatury Dziecięcej w Tokio [Dokument elektroniczny] . EBIB. 2011, nr 3.