Katedra Dydaktyki Przekładu

Konkurs tłumaczeniowy we współpracy z Wydawnictwem Creative Kids dla studentów specjalności przekładoznawczej. Najlepsze tłumaczenia wierszy dla dzieci zostały opublikowane w serii VI (książeczki od 26. do 31. – strona internetowa: http://daniel-sikorski.pl/?page_id=2):

MR. MEDDLESOME (Tłumaczenie Sylwia Kochanowska)

HONEY BEAR (Tłumaczenie Sylwia Kochanowska)

JACK AND VICK (Tłumaczenie Sylwia Kochanowska)

THE OWL (Tłumaczenie Paweł Jałoszyński)

FURRY CONFECTIONERY (Tłumaczenie Paweł Jałoszyński)

FISHY CAT BUSINESS (Tłumaczenie Robert Brodowicz)

Autor: Daniel Sikorski

Redaktor naukowy: dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Konsultacja językowa: dr Jodi Greig (University of Michigan)