Katedra Dydaktyki Przekładu

Tłumaczenia opowiadań Daniela Sikorskiego przeznaczonych dla dorosłych czytelników. Autorami tłumaczeń są studenci specjalności przekładoznawczej: Maciej Kałafut, Agnieszka Drabik, Alicja Kalbarczyk, Małgorzata Gruca, Aleksandra Kalicka, Katarzyna Kupczyk, Kinga Klita, Robert Brodowicz, Paweł Jałoszyński, Dawid Dudziuk, Rafał Czochra, Agnieszka Berdychowska.

Strona internetowa Wydawnictwa Daniel Sikorski: http://daniel-sikorski.pl/?page_id=321

Redaktor/ kierownik projektu: dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP

Konsultacja językowa: dr Daniel Tilles

Ilustracje i opracowanie graficzne: Gerard Śmiechowski