Katedra Dydaktyki Przekładu

Monika Zabrocka-Śliwka

Monika Zabrocka-Śliwka

She obtained her PhD in 2018.

Title of the doctoral thesis: Audio Description as a tool for creating the linguistic world view by a blind child.

Research areas:

 • Audiovisual Translation
 • Media Accessibility: Audio Description and Subtitles for the Deaf and Hard of Hearing
 • Literary & Poetic Translation
 • Elements of Culture in Translation

Selected publications:

 • Szymańska, B., Zabrocka, M. (to appear) “Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes” [in:] Accessing Audiovisual Translation, Ł. Bogucki, M. Deckert (eds.), Warszawa: Peter Lang.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna?”  ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 247-260.
  Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2014. „EGPS – nowe możliwości na drodze kształcenia przyszłych tłumaczy (sprawozdanie)”  ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 351-354.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na komfort jej odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące” [in:] Słowo we współczesnych dyskursach, K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 453-462.
 • Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących” [in:] Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, M. Łukasik, B. Mikołajewska (eds.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, p. 454-466.

Conferences:

 • 5-7 November 2014: “10th Languages and The Media” – International Conference in Berlin, Germany, title of presentation: Culturally Problematic Issues in English, German and French Renditions of a Polish Comedy “Ewa chce spać” (co-author: Jadwiga Suwaj).
 • 4 July 2014: „V Simposi Internacional de Joves Investigadors en Traducció, Interpretació, Estudis Interculturals i Estudis de l’Asia Oriental” – International Conference in Barcelona, Spain, title of presentation: The role of audio description for children in early school age: current situation and the future challenges and possibilities.
 • 15-18 June 2014: „Sociolinguistics Symposium 20” – International Conference in Jyväskylä, Finland, title of presentation: Audio Description in movies and TV programmes for children – new challenges and possibilities.
 • 12-13 June 2014: „In the beginning was the word – on the linguistic matter of which the world is built” – International Conference in Bucarest, Romania, title of presentation: Audio description and subtitling for the deaf and hard of hearing as new trends in translation education.
 • 22-23 November 2013: “Intermedia 2013 – International Conference in Łódź, Poland, title of presentation: Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes (co-author: Barbara Szymańska).
 • 15-16 November 2013: “Medius Currens” – International Conference in Toruń, Poland, title of presentation: Rola audiodeskrypcji w programach dla dzieci niewidomych i niedowidzących.
 • 17-19 October 2013: “Translatio and Culture” – International Conference in Warsaw, Poland, title of presentation: Problemy z przekładem obrazu świata na przykładzie wybranych wierszy Lindy Marii Baros.
 • 25-27 September 2013: “5th Media for All – Audiovisual Translation: Expanding Borders” – International Conference in Dubrovnik, Croatia, title of presentation: Audio Description as a tool for creating the linguistic image of the world by the blind children.
 • 21-22 May 2013 – Słowo we współczesnych dyskursach – International Conference in Łódź, Poland, title of presentation: Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących.
 • 16 May 2013 – III Konferencja Młodych Lingwistów – Scientific Conference in Warsaw, Poland, title of presentation: Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na jej odbiór przez osoby niewidome i niedowidzące.

Workshops and courses:

 • 18-25/07/2014 (London): “Media Accessibility” (about standards of making audio description and subtitles or the deaf and hard of hearing for the cinema and television) at University College London;
 • 13-14/04/2014 (Cracow): „Tłumaczenie audiowizualne – audiodeskrypcja w teatrze i muzeum”, Uniwersytet Jagielloński, UNESCO Chair;
 • 25/09/2013 (Dubrovnik): pre-conference workshop Audio Description: More than Words, instructed by Aline Ramael;
 • 25/09/2013 (Dubrovnik): pre-conference workshop Accesible Filmmaking: Theory and Practice, instructed by Pablo Romero & Alastair Cole;

Education:

 • 2012-2016: PhD Studies at the Pedagogical University of Cracow, Poland (specialization in linguistic)
 • 2011-2014: French Philology, MA Studies at the Pedagogical University of Cracow, Poland
 • 2011-2012: Post-graduate Studies for translators of literature at the Jagiellonian University (UNESCO Chair) in Cracow, Poland
 • 2007-2011: Bachelor’s degree Studies in French Philology at the Pedagogical University of Cracow, Poland
 • 2007-2009: Post-graduate Studies in Education at the Jagiellonian University in Cracow, Poland
 • 2004-2009: Classical Philology, MA Studies at the Jagiellonian University in Cracow, Poland

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!