Katedra Dydaktyki Przekładu

Bachelor’s degree programme

Intercultural Pragmatics

Translation of Journalistic and Literary Texts

Translation of Functional Texts

Introduction to Translation Studies

Text Analysis

Translation of Specialized Texts

Academic Writing

BA Seminar

Professional Translator Training

Interpreting

Monographic Lecture: Translation Studies

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!