Katedra Dydaktyki Przekładu

Monika Zabrocka-Śliwka

Uzyskanie stopnia doktora – 2018

Tytuł rozprawy doktorskiej: Audio description as a tool for creating the linguistic world view by a blind child

Zainteresowania badawcze:
• przekład audiowizualny
• audiodeskrypcja
• tłumaczenia literackie
• elementy kulturowe w tłumaczeniu

Wybrane publikacje:
• Szymańska, B., Zabrocka, M. (to appear) „Audio Description – verbs and sounds creating the movie’s scenes” [in:] Accessing Audiovisual Translation, Ł. Bogucki, M. Deckert (eds.), Warszawa: Peter Lang.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja dla dzieci – audiodeskrypcja szczególna?” [in:] ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 247-260.
• Kwiatek, E., Zabrocka, M. 2014. „EGPS – nowe możliwości na drodze kształcenia przyszłych tłumaczy (sprawozdanie)” [in:] ROCZNIK PRZEKŁADOZNAWCZY (IX) Studia nad teorią, praktyka i dydaktyką przekładu, p. 351-354.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja tradycyjna a audiodeskrypcja artystyczna: o wpływie języka i formy audiodeskrypcji na komfort jej odbioru przez osoby niewidome i niedowidzące” [in:] Słowo we współczesnych dyskursach, K. Jachimowska, B. Kudra, E. Szkudlarek-Śmiechowicz (eds.), Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, p. 453-462.
• Zabrocka, M. 2014. „Audiodeskrypcja artystyczna w odbiorze osób niewidomych i niedowidzących” [in:] Języki specjalistyczne wczoraj, dziś i jutro, M. Łukasik, B. Mikołajewska (eds.), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Kulturologii i Lingwistyki Antropocentrycznej Uniwersytetu Warszawskiego, p. 454-466.

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
środy, 9.00-9.45
Dr Mira Czarnecka:
czwartki, 9.00-10.30
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
czwartki, 11.30-12.15
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
wtorki, 8.15-9.00
Dr Jan Gościński:
czwartki, 15.00-15.45
Dr Małgorzata Kodura:
wtorki, 16.00-16.45
Dr Ewelina Kwiatek:
urlop
Dr Piotr Plichta:
środy, 13.00-14.30

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!