Katedra Dydaktyki Przekładu

Katarzyna Dziemian

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr hab. Agnieszka Gicala:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr Jan Gościński:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr Małgorzata Kodura:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr Ewelina Kwiatek:
urlop
Dr Piotr Plichta:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/
Dr Damian Podleśny:
Sprawdź tutaj: https://anglistyka.up.krakow.pl/konsultacje-2/

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!