Katedra Dydaktyki Przekładu

Aktualności

Referat „Przekład a tożsamość – KAJTUŚ CZARODZIEJ Janusza Korczaka w tłumaczeniach na język angielski i niemiecki” – 25.04.

  • access_time 20 kwietnia 2022

CENTRUM BADAŃ NAD LITERATURĄ I KULTURĄ DLA DZIECI I MŁODZIEŻY IFP UP

ZAPRASZA DO UDZIAŁU W ZEBRANIU OTWARTYM

Przekład a tożsamość – KAJTUŚ CZARODZIEJ Janusza Korczaka w tłumaczeniach na język angielski i niemiecki.

Referat wygłosi dr hab. JOANNA DYBIEC-GAJER, prof. UP.

Termin: 25 kwietnia 2022, godz. 18.00

Miejsce: platforma MS TEAMS

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aebed5b4eb7364924bd493d0b7cbc06d8%40thread.tacv2/1650360267665?context=%7b%22Tid%22%3a%22560f4a6a-182f-453e-a28b-22e160aaab93%22%2c%22Oid%22%3a%22d4130550-b3d8-4548-99b3-5c9796da3d8c%22%7d

Plakat

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
środa, 12.15-13.00 (semestr letni 21/22)
Dr Mira Czarnecka:
wtorek, 13.15-14.00 (semestr letni 21/22)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
urlop naukowy (semestr letni 21/22)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
wtorek, 9.00-9.45 (semestr letni 21/22)
Dr Jan Gościński:
poniedziałek, 16.30-17.15 (semestr letni 21/22)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałek, 8.00-8.45 (semestr letni 21/22)
Dr Ewelina Kwiatek:
czwartek, 12.30-13.15 (semestr letni 21/22)
Dr Piotr Plichta:
środa, 10.45-12.15 (semestr letni 21/22)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!