Katedra Dydaktyki Przekładu

Aktualności

Konferencja Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji, 23-25 marca

  • access_time 3 stycznia 2022

Celem dwunastej edycja konferencji „Język trzeciego tysiąclecia” jest integracja międzynarodowego środowiska naukowego oraz debata nad najbardziej aktualnymi zagadnieniami teoretycznymi oraz praktycznym wymiarem szeroko pojmowanej komunikacji: interpersonalnej, społecznej, międzyjęzykowej i międzykulturowej. Organizatorzy konferencji kładą główny nacisk na interdyscyplinarność komunikologii, w szczególności na związki języka z innymi dziedzinami życia i nauki. Wielowymiarowość komunikacji, werbalnej, niewerbalnej, parawerbalnej, multimodalnej czy wizualnej, stanowi przyczynek do dyskusji nad rolą, funkcją i formą języka we współczesnym świecie.

Wydarzenie adresowane jest przede wszystkim do językoznawców, komunikologów, tłumaczy, neofilologów i innych badaczy z dziedzin pokrewnych, w tym doktorantów. Konferencja otwarta jest także dla praktyków, pragnących wspólnie pochylić się nad zagadnieniami języka, przekładu, komunikacji międzykulturowej czy dydaktyki języków obcych. Konferencja ma służyć prezentacji osiągnięć naukowych, upowszechnieniu wyników badań oraz dyskusji, stanowiąc pomost pomiędzy teorią a praktyką, a to dzięki zaplanowanym warsztatom kierowanym do studentów:

1/ Tłumacz dla integracji społecznej – warsztaty języka migowego (lub audiodeskrypcji),

2/ O sukcesie w komunikacji: jak mówić, aby nas słuchano i rozumiano.

Językami konferencji będą polski i angielski. Rezultatem konferencji będzie publikacja dwóch numerów specjalnych punktowanego „Półrocznika Językoznawczego Tertium” w otwartym dostępie.

Ze strony internetowej: Język trzeciego tysiąclecia XII: Język na pograniczach komunikacji. – Konferencje – Tertium

Dyżury pracowników

Dr Małgorzata Brożyna-Reczko:
środy, 9.30-10.15 (semestr zimowy 21/22)
Dr Mira Czarnecka:
czwartki, 12.15-13.00 (semestr zimowy 21/22)
Dr hab. Joanna Dybiec-Gajer, prof. UP:
urlop naukowy (semestr zimowy 21/22)
Dr hab. Agnieszka Gicala, prof. UP:
środy, 13.00-13.45 (semestr zimowy 21/22)
Dr Jan Gościński:
środy, 13.00-13.45 (semestr zimowy 21/22)
Dr Małgorzata Kodura:
poniedziałki, 9.30-10.15 (semestr zimowy 21/22)
Dr Ewelina Kwiatek:
środy, 12.15-13.00 (semestr zimowy 21/22)
Dr Piotr Plichta:
czwartki, 13.30-14.30 (semestr zimowy 21/22)

Katedra Dydaktyki Przekładu jest członkiem międzynarodowego Konsorcjum do Badań nad Edukacją Tłumaczy (Consortium for Translation Education Research – CTER).

This department has been granted free access to the Memsource Academic Edition, an academic program designed for universities with translation courses. // Katedra Dydaktyki Przekładu otrzymała darmową licencję oprogramowania MemSource. // Bardzo dziękujemy!